Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcKonferencja „Edukacja-Gospodarka” we Włocławku

W dniach 17.09.-19.09.2014 r. w ramach projektu TraWi odbyła się we Włocławku konferencja poświęcona zbliżaniu programów nauczania do potrzeb gospodarki w branży chemicznej. Partnerem Fundacji Faveo w organizacji debaty był Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.

Na spotkanie oprócz partnerów projektu z Polski, Niemiec i Czech zostali zaproszeni przedstawiciele  przedsiębiorstw branży chemicznej w tych państwach (m.in. Anwil S.A., PRO-LAB Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., BASF w Schwarzheide, Związek Pracodawców Nord-Ost Chemie z Berlina, NUV z Brna), a także polskich i niemieckich związków zawodowych (Federacja Chemików OPZZ, SPCH NSZZ „Sodiarność“, IG BCE). Do debaty zaproszono również lokalne władze samorządowe odpowiedzialne za oświatę (Wydział Edukacji Urzędu Miasta we Włocławku).

Dotychczasowe prace w projekcie, mające na celu m.in. rozeznanie założeń i skutków przeprowadzonych reform systemu edukacji zawodowej w Polsce i Czechach, zbadanie potrzeb pracodawców sektora chemicznego, wypracowanie transferu sprawdzonych rozwiązań dualnego systemu kształcenia w Niemczech do krajów partnerskich, zostały uwieńczone konspektami pedagogicznymi, odpowiadającymi na potrzeby gospodarki sektora chemicznego. W ramach konferencji grono ekspertów z dziedziny oświaty wraz z przedstawicielami branży chemicznej z Polski, Niemiec i Czech, a także polskimi i niemieckimi związkami zawodowymi przeanalizowało wypracowane konspekty pod względem ich spójności z założeniami Europejskich oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, a także możliwości ich realizacji w warunkach panujących zarówno w polskich i czeskich szkołach zawodowych, jak i samych przedsiębiorstwach branży chemicznej w tychże krajach. Mimo wskazanych problemów, takich jak wysokie bezrobocie w branży chemicznej, stosunkowo małego zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia oraz brak takiego obowiązku, niskiej atrakcyjności kierunków chemicznych dostrzeżono wiele możliwości współpracy, jak np. zwiedzanie przedsiębiorstw przez uczniów szkól chemicznych, organizację dni otwartych wspólnie przez szkoły i pracodawców czy wakacyjne praktyki dla uczniów chcących zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. W efekcie kilka zaproponowanych rozwiązań na linii szkoła-przedsiębiorstwo zostanie przetestowane w ramach projektu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego konferencję przygotowanego przez Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku :

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933