Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcSpotkanie projektowe w Pradze

W dniach 08-10.06.2015 r. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe TRAWI, tym razem w siedzibie Narodowej Agencji (NUV) w stolicy Republiki Czeskiej w Pradze.

Konferencję rozpoczął referat p. Spacka na temat kształcenia zawodowego i sytuacji przemysłu w Republice Czeskiej. Wystąpienie to potwierdziło słuszność założeń projektu TraWi w związku z potrzebą zbliżania kształcenia zawodowego w szkolnych systemach nauczania do wymagań rynku. Temat ten został uzupełniony o prezentację Michaeli Čičvakovej na temat ECVET w Czechach, która pozwoliła wszystkim uczestnikom spotkania wspólnie pochylić się nad kwestią efektywnego i długofalowego wykorzystywania wyników projektu.

Najważniejszym punktem spotkania była  ewaluacja koncepcji pedagogicznych przetestowanych w polskiej oraz czeskich szkołach zawodowych.  Na podstawie poczynionych obserwacji ekspertów z SBG w Magdeburgu zaprezentowane zostały konspekty zajęć chemicznych oraz z zakresu ochrony środowiska z przetestowanych jednostek w szkołach wraz z komentarzami, które mają na celu optymalizację zastosowanych rozwiązań.

Na zakończenie spotkania został ustalony termin ostatniej już konferencji podsumowującej  dwa lata projektu TraWi na wrzesień 2015 r. w Halle.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933