Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcKonsultacja wyników projektu TraWi na forum europejskim

Z końcem września dobiegł końca również projekt TraWi - Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej.

Projekt ten odbił się szerokim echem zarówno w sektorze edukacji, władz oświatowych, ale także wśród pracodawców branży chemicznej. Wypracowane w ramach projektu innowacyjne koncepcje pedagogiczne, które możecie Państwo pobrać na stronie projektu: (Koncepcje pedagogiczne TRAWI),a także pozostała praca badawcza porównująca stan szkolnictwa zawodowego oraz sektora chemicznego w Polsce, Czechach i w Niemczech zostały na koniec projektu zaprezentowane podczas spotkania gremiów europejskich IndutrieAll i Komisji Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej. Prezes Fundacji, p. Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, zaprezentowała na konferencji wyniki pracy zespołu projektu TRAWI, kładąc nacisk przede wszystkim na różnice w podstawach programowych zawodów technik analityk i chemik w Polsce, Republice Czeskiej oraz Niemczech, wymagania, jakie stawiają pracodawcy absolwentom szkół chemicznych oraz praktycznemu kształtowaniu treści edukacyjnych, tak by odpowiadały one realiom pracy czy to w firmach, czy też laboratoriach chemicznych. Zagadnienia te cieszyły się największym zainteresowaniem, ponieważ wpisują się one w ogólnoeuropejskie działania na rzecz praktycznego kształcenia zawodowego korespondującego z potrzebami gospodarki i stanowią ważny przyczynek do aktualnie podejmowanych akcji w tymże obszarze.

Dziękujemy całemu zespołowi TRAWI, krajowym i zagranicznym partnerom oraz zaangażowanym w projekt interesariuszom  za owocną współpracę i cieszymy się na inicjatywy, które będą realizowane na bazie efektów naszych działań.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933