Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy sektora chemicznego z instytucjami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami w Polsce i Czechach.

Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce wyznaczyła sobie za cel zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki w branży chemicznej. Przedsiębiorcy powinni mieć wpływ na programy nauczania szkół zawodowych oraz angażować się w organizację praktyk zawodowych. Szkoły natomiast mają prawo konsultacji programów nauczania z potencjalnymi, lokalnymi pracodawcami. Są to jednakże możliwości lub zalecenia dla szkół i pracodawców. Projekt TraWi ma za cel zrewidowanie, czy nastąpiły próby nawiązania kontaktu między stronami, ewentualne nawiązanie, rozwój oraz wsparcie tego kontaktu. Najważniejszym punktem projektu będzie uświadomienie obu stron, że taki rodzaj kooperacji jest nie tylko opłacalny, ale wręcz niezbędny. Jako wzór może posłużyć nam dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech oraz działalność naszego partnera Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH.

W ramach projektu TraWi zostanie przeprowadzona ankieta wśród pracodawców, której celem jest ustalenie wymagań pracodawców dotyczących kompetencji pracowników zatrudnionych w sektorze chemicznym. Na podstawie zebranych danych będzie można pomóc szkołom w organizacji praktycznie ukierunkowanego nauczania. Nauczyciele zgłaszają wciąż nierozwiązane problemy: brak podręczników do nowej podstawy programowej, brak repetytoriów przygotowawczych do egzaminów, źle wyposażone warsztaty i laboratoria. Za pomocą opracowanych wyników ankiet szkoły będą mogły, mając możliwość konfrontacji ze sprawdzonymi w niemieckich realiach rozwiązaniami SBG, rozwinąć własne dydaktyczno-metodyczne założenia oraz zdobyć pewność własnych kompetencji.

Projekt powinien być zatem postrzegany jako środek wsparcia i koordynacji dla efektywnej realizacji narodowej reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce i Czechach.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933