Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

  1. W Polsce oraz w Czechach zostaną utworzone zespoły, których zadaniem będzie przeanalizowanie założeń metodyczno-dydaktycznych oraz przykładowych zadań do realizacji w szkołach i przedsiębiorstwach dla zawodów technik analityk i technik ochrony środowiska.
     
  2. Dzięki badaniu ankietowemu przeprowadzonemu wśród przedsiębiorstw zostaną ustalone profile zapotrzebowania gospodarki na pracowników wybranych zawodów sektora chemicznego.
     
  3. Na podstawie tychże analiz zostaną wypracowane nowe koncepcje pedagogiczne dla praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki, które następnie w roku szkolnym 2014-2015 zostaną przetestowane w szkołach lub też w innych instytucjach kształcących zawodowo.
     
  4. Ostatecznym krokiem będzie ewaluacja wypracowanych produktów oraz ich rozpowszechnienie w krajach partnerskich.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933