Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcWitamy na stronie projektu TraWi

 
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie zamieszczonych w niej informacji
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami,
a także wszystkich zainteresowanych do współpracy.
 

Zakończenie badania ankietowego

Pragniemy poinformować, że dobiegło końca badanie pracodawców branży chemicznej, mającej na celu ustalenie profilów zapotrzebowania gospodarki na pracowników wybranych zawodów w tymże sektorze.

Zebrane na terenie Polski i Czech dane stanowią punkt wyjścia dla trwających obecnie prac nad koncepcjami pedagogicznymi dla zawodów branży chemicznej w podziale na dwa obszary działań: laboratorium oraz produkcję.

Spotkanie projektowe TraWi w Dreźnie

W dniach 10-11 marca br. odbyło się w Dreźnie spotkanie w ramach projektu TraWi „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej”. Podczas meetingu miała okazję po raz pierwszy zaprezentować się czeskim i niemieckim partnerom polska szkoła z Włocławka - Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie.

Strony

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933