Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcKonferencja „Współpraca szkół kształcących w zawodach z pracodawcami” we Włocławku

W dniu 25.09.2015 odbyła się w Centrum Kultury „Browar B” konferencja pt. „Współpraca szkół kształcących w zawodach z pracodawcami” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów i doświadczeń w związku tematyką kształcenia zawodowego w Polsce zarówno z perspektywy Departamentu Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego MEN oraz władz lokalnych, tj. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i chemicznych szkół zawodowych oraz zakładów przemysłu chemicznego. Spotkanie uświetniły wystąpienia wspomnianych już przedstawicieli MEN-u, p. Emilii Maciejewskiej, która zaprezentowała zmiany w szkolnictwie zawodowym mające na celu zbliżenie edukacji do potrzeb pracodawców, a co za tym idzie zwiększenie jakości samego kształcenia zawodowego, oraz ZWKP, pana Sławomira Kopyścia, który rzucił światło na edukację zawodową w odniesieniu do kierunków strategii rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz nowej perspektywy finansowej UE.

Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli szkół i branży chemicznej w Polsce: ZSCH we Włocławku, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Grupy Lotos S.A., FUWK KONWEKTOR sp. z o. o., którzy przedstawili własne doświadczenia we współpracy na linii gospodarka-edukacja.

Wymiar ponadnarodowy nadała konferencji prezentacja wybranych aspektów projektu TRAWI oraz MOBI przez Martynę Bunk z Fundacji Faveo, a także wystąpienie Cristiany Nicoletti - reprezentantki QFC, niemieckiego partnera projektu TRAWI,  z prezentacją na temat dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych ośrodków kształcenia zawodowego, pracodawców, a także mediów, których relacje można znaleźć pod podanymi poniżej adresami WWW.

http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:konferencja-dla-szko-ksztaccych-w-zawodach&catid=39:aktualnoci (relacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli)

http://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/93_oficjalnie/5818_wojewodzka_konferencja_naukowa.html (dziendobrywloclawek.pl)

http://www.tvkujawy.pl//plugins/system/videobox/player.php?video=http://archiwum.tvkujawy.pl/2015/puls_miasta/09_wrzesen/25.mp4&autoplay=1&start= (Telewizja Kujawy)

http://wloclawskie24.pl/articles/15375-konferencja-dla-szkol-ksztalcacych-w-zawodach (wloclawskie24.pl)

http://q4.pl/?id=47&g=2867&foto=162333 (q4.pl)

http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/na-rynku-wciaz-brakuje-dobrze-przygotowanych-do-pracy-absolwentow-jest-na-rada (promocjewloclawskie.pl)

 


Galeria zdjęć

 

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933