Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY STRATEGICZNI

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” – od 2007 roku realizuje działania w tematach ważnych dla świata pracy i nauki. W swych założeniach kontynuuje wieloletnią współpracę polskich i niemieckich organizacji związkowych, szczególnie na rzecz wymiany młodzieży. Forum Fundacji jest okazją do międzynarodowej dyskusji o jakości kształcenia i efektywnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Inicjowanym przedsięwzięciom towarzyszy propagowanie kompetencji międzykulturowych, umacnianie współpracy europejskiej i ponadsektorowej.

qfcQualifizierungsförderwerk Chemie GmbH – organizacja powołana w 1994 roku w celu wspierania procesu restrukturyzacji zakładów Niemiec Wschodnich w zakresie dostosowywania kadr do nowych warunków rynkowych w branży chemicznej. Od ponad dziesięciu lat QFC współpracuje w szerokiej sieci podmiotów krajowych i europejskich. Głównymi obszarami działalności organizacji są kształcenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych, kompetencje europejskie i transfer doświadczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden MbH - lider saksońskiego stowarzyszenia na rzecz kształcenia zawodów chemicznych (Bildungsverbunde Sachsen für Chemie- und chemiebezogene Beruf) oraz saksońskiego stowarzyszenia na rzecz kształcenia w obszarze zaopatrzenia i  utylizacji (Ausbildungsverbunde Sachsen in der Ver- und Entsorgung). SBG posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu dla sektora chemicznego i ochrony środowiska oraz bliski kontakt  z przedsiębiorstwami, dzięki czemu posiada aktualny pogląd na dzisiejsze oraz przyszłościowe wymagania gospodarki rynkowej. Efektem tego typu współpracy jest bogata oferta kształcenia zawodowego dopasowana do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku - Zespół Szkół Chemicznych, to największa szkoła ponadgimnazjalna we Włocławku, oferująca kształcenie w wielu atrakcyjnych zawodach. W tzw. „chemiku” kształcą się przyszli kucharze, kelnerzy, hotelarze, fryzjerzy, pracownicy branży turystycznej, chemicznej czy też ochrony środowiska. Zespół Szkół Chemiczny, to ponad 60 lat tradycji, która przeplata się z nowoczesnością, wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia zawodowego.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice - Średnia Przemysłowa Szkoła Chemiczna w Pardubicach została założona w lutym 1946 roku jako 2-letnia szkoła średnia . Jej utworzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się w tamtym regionie przemysłu chemicznego.  Szkoła oprócz tradycyjnych kierunków chemicznych ma w swojej ofercie edukacyjnej także takie specjalizacje jak ochrona przeciwpożarowa, kosmetologia czy fryzjerstwo.

Střední průmyslová škola chemická Brno – Średnia Szkoła Przemysłowa Chemiczna w Brnie została utworzona 1 sierpnia 1951 jako samodzielna wyższa  chemiczna szkoła zawodowa.   Szkołę cechuje jej wysoka aktywność , szczególnie w przedsięwzięciach międzynarodowych, takich jak:  współpraca niemiecką szkołą zawodową  Dr. Flad – Institut w Stuttgarcie, ze słowacką szkołą Združená stredná škola chemická in Nováky (projekt INTERCHEM), czy naszym wspólnym partnerem Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden MbH.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933