Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcSprawozdanie z seminarium studyjnego w Niemczech (18-21.11.2014)

W dniach 18-21 listopada 2014 roku miało miejsce seminarium studyjne w Niemczech zrealizowane w ramach projektu „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej (TraWi)”

Seminarium poświęcone było tematyce edukacji zawodowej oraz zatrudnienia w branży chemicznej w Polsce i w Niemczech. Szczegółową kwestią była prezentacja modelu dualnego kształcenia zawodowego, który podczas spotkania został zaprezentowany zarówno teoretycznie, jak za pomocą konkretnych przykładów i praktycznych rozwiązań poszczególnych przedsiębiorstw i organizacji w Niemczech Środkowo-Wschodnich.

Organizatorami przedsięwzięcia byli partnerzy projektu TraWi: Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”,  Qualifizierungsforderwek Chemie GmbH oraz Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.

Ze strony polskiej udział w seminarium wzięli przedstawiciele firm chemicznych: Anwil S.A., D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, Grupa Lotos S.A, Grupa PCC oraz branżowych związków zawodowych: Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Chemików OPZZ.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję odbyć spotkania w niemieckich firmach chemicznych BASF w Berlinie oraz Infraleuna w Parku Chemicznym Leuna, jak też poznać działalność ośrodków edukacji zawodowej: Bildungsakademie Leuna, Bildungsnetzwerk Magdeburg oraz Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzonego przez Związek Pracodawców Chemia Północnowschodnia (Nordostchemie Verband), który dodatkowo zaprezentował swoją strukturę i zadania. Rozmowy w firmach miały miejsce zarówno ze stroną pracodawców, jak też pracowników, którzy zorganizowani w Niemczech w rady pracownicze lub związki zawodowe mocno angażują się na rzecz edukacji zawodowej. Dyskusja ogniskowała się wokół kształcenia kadr dla branży chemicznej oraz sposobów zapewnienia wykwalifikowanych pracowników w okresie niżu demograficznego i globalnej konkurencji gospodarczej.

Seminarium towarzyszyła wymiana informacji między uczestnikami na temat sytuacji kształcenia zawodowego dla branży w Polsce oraz możliwości wykorzystania dobrych praktyk niemieckich.

Spotkanie stanowiło ważny punkt realizacji projektu TraWi i wniosło wartość dodaną w podejmowane działania. Mamy nadzieję, że będzie ono jednocześnie początkiem szerszej, ponadsektorowej współpracy na rzecz przygotowywania profesjonalnych kadr dla przemysłu chemicznego w Polsce, w szczególności niższego i średniego personelu, którego braki odczuwane są aktualnie najbardziej. Fundacja „Faveo” planuje podjąć w najbliższej przyszłości kolejne inicjatywy w tym obszarze.

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933