Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcSpotkanie projektowe kadry nauczycielskiej w Dreźnie

W dniach 25 – 28 stycznia 2015 miało miejsce spotkanie projektowe kadry nauczycielskiej w Dreźnie w ramach projektu: ,, Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej (TraWi)”.

Seminarium poświęcone było tematyce zawodowej oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami projektu z Polski, Czech i Niemiec. Głównym celem spotkania była kontynuacja prac nad koncepcjami pedagogicznymi dla praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki oraz wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami biorącymi udział w projekcie.

W ramach meetingu projektowego osoby zajmujące się kształceniem zawodowym z Polski, Czech i Niemiec wzięli udział w seminarium dot. nowoczesnego kształcenia w branży chemicznej. Nauczyciele uczestniczący w seminarium mieli okazję wykonać samodzielnie przykładowe zadanie laboratoryjne, które w dalszej części zostało omówione, co z kolei wskazało nauczycielom w jaki sposób można różnicować uczniom poziom trudności ćwiczenia. Na podstawie zdobytych doświadczeń zostały wypracowane nowe koncepcje pedagogiczno-zawodowe dla zrealizowanego zadania, które zostały opisane wg wytycznych Europejskich Ram Kwalifikacji. Na zakończenie  nauczyciele omówili założenia prawidłowego kształcenia pracowników dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Nauczyciele mieli  również okazję wziąć udział w Targach Kariery Zawodowej, dzięki czemu mogli oni poznać z bliska działalność ośrodków edukacji zawodowej oraz zwiedzić Park Technologiczny w Dreźnie, a także wziąć aktywny udział w warsztatach laboratoryjnych, których celem było poznanie posiadanego potencjału naukowo-badawczego oraz pozyskanie i aktualizację informacji dotyczących nowych technologii stosowanych w obszarze kształcenia przyszłych pracowników branży chemicznej.

  galeria zdjęć

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933