Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcTestowanie TRAWI zakończone

Rok szkolny 2014/2015 w ZSCH we Włocławku upłynął pod znakiem testowania praktycznie ukierunkowanych koncepcji pedagogicznych w zawodzie technik analityk oraz technik ochrony środowiska. Uczniowie w ramach zajęć chemicznych i ochrony środowiska lub zajęć pozalekcyjnych realizowali konspekty lekcji opracowane przez międzynarodowy zespół projektowy TraWi. Głównym założeniem nowych modułów edukacyjnych jest przybliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz większe zorientowanie edukacji szkolnej na praktykę, m.in. poprzez umiejscowienie treści zadań czy instrukcji postępowania w laboratorium w szerszym kontekście realiów pracy w przedsiębiorstwie chemicznym, dzięki czemu uczniowie są w stanie lepiej uświadomić sobie, w jakim celu wykonywane jest dane ćwiczenie.

W ramach zajęć w zawodach technik analityk oraz technik ochrony środowiska zostały przeprowadzone ćwiczenia, takie jak analiza jakościowa wody pod względem czystości na zawartość w niej amoniaku czy analiza gleby pod kątem jej przydatności na cele rolnicze.

Celem zajęć było pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych procesów jednostkowych z zakresu chemii analitycznej oraz ochrony środowiska i ekologii, a także kształtowania aktywnej postawy w poszukiwaniu rozwiązań przyjaznych środowisku, które stosowane są w poszczególnych gałęziach przemysłu. Ponadto zajęcia miały na celu aktywizację młodzieży w kierunku samodzielnego poszukiwania wiadomości związanych z branżą chemiczną i ekologiczną  oraz wykorzystaniem w przyszłej pracy wiedzy nabytej w szkole.

Uczniowie samodzielnie analizowali zadania, przygotowali próbki do badania, odpowiedni sprzęt i odczynniki, po czym przeprowadzali szereg badań. W trakcie zajęć uczyli się prawidłowo interpretować wyniki analiz fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Wnioski z przeprowadzonej analizy uczniowie dokumentowali w formie sprawozdania.

Z wypowiedzi uczniów wynikało, że zajęcia prowadzone były ciekawą metodą aktywizującą, podnoszącą poziom wiedzy oraz dającą możliwość sprawdzenia jej w praktyce. Zauważyli oni również wpływ działań projektowych na ich pracę na zajęciach lekcyjnych, m.in. poprzez uświadamianie roli wykonywanych działań w procesach badawczych lub produkcyjnych w przedsiębiorstwach chemicznych i instytucjach ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć, na których testowane były konspekty wypracowane w projekcie TraWi.


Galeria zdjęć

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933