Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

PARTNERZY

qfcTraWi w Międzyborzu

W dniu 13.04.2015 r. na konferencji podsumowującej realizację pierwszego etapu mobilności projektu MOBI - „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej”, prezes Fundacji KształceniaZawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, zaprezentowała profil działalności Fundacji, przybliżając zaproszonym gościom założenia oraz działania w projekcie TraWi -
„Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej”, które mogłyby zainteresowaćrównież szkoły zawodowe kształcące w innych kierunkach, wychodzących poza branżę chemiczną. Problematyka kształcenia zawodowego, adekwatnego łączenia wymiaru praktycznego z teoretycznym, dotyczy także innych zawodów, chociażby w branży hotelarsko-gastronomicznej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołami w Międzyborzu oraz Miliczu po pięciodniowym pobycie obserwacyjno-szkoleniowym w ośrodku Bildungsnetzwerk w Magdeburgu, podczas którego mieli oni m.in. okazję zapoznać się z systemem dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech, również wskazują na konieczność doskonalenia praktycznej części edukacji zawodowej w Polsce. Upowszechnianie projektu TraWi na spotkaniu, w którym wzięli udział zarówno nauczyciele oraz uczniowie szkół zawodowych, jak i lokalni pracodawcy oraz przedstawiciele lokalnych władz, może przyczynić się do wzrostu zainteresowania zagadnieniem przygotowania zawodowego uczniów do podjęcia pracy. Taka wymiana doświadczeń wzbudza pozytywne impulsy na przyszłość, które pozwolą zmierzyć się z tym problemem także w innych obszarach kształcenia zawodowego w Polsce.

Więcej informacji o projekcie MOBI: http://mobi.fundacja-faveo.pl/

Galeria Zdjęć - TraWi w Międzyborzu

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
"Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15
info@fundacja-faveo.pl

 

NIP 894 292 01 76
Regon 020607933